Connect with us

Regulamin

REGULAMIN

SERWISU INTERNETOWEGO FITPLOTA.PL

Niniejszy regulamin serwisu internetowego FITPLOTA.PL (zwany dalej Regulaminem) określa warunki funkcjonowania serwisu, określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

§ 1

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego;

 • Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest SFD Spółka Akcyjna, adres: ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000373427, o kapitale zakładowym w wysokości 4.549.091,00 PLN (wpłaconym w całości), NIP: 754 302 22 22, REGON: 160360680;

 • Użytkownik – to osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis

 • Serwis – serwis internetowy fitplota.pl

§ 2

Serwis służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii na temat celebrytów- ludzi z branży kulturystyki i fitnessu. Przedstawiany w Serwisie przegląd prasy, jak również prezentowane w nim informacje, poglądy, opinie czy komentarze mają przede wszystkim charakter satyryczny i nie powinny być traktowane całkowicie poważnie.

§ 3

Użytkownik, który chce korzystać z Serwisu musi posiadać dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka), akceptujący pliki cookie oraz posiadający konto poczty elektronicznej.

§ 4

Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 5

Korzystanie z Serwisu, a w szczególności zamieszczanie treści przez Użytkownika na Serwisie poprzez: komentowanie postów, artykułów, wydarzeń etc. jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 6

Zamieszczać treści w Serwisie mogą wszyscy użytkownicy, nie ma wymogu rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.

§ 7

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników treści.

 2. Zakazane jest dostarczanie/prezentowanie przez Użytkowników w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do tych treści/usuwania na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

§ 8

 1. Administrator nie świadczy ani nie zapewnia przechowywania ani archiwizowania treści.

 2. Administrator może usunąć treści lub zablokować do nich dostęp w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie. Z tego powodu Administrator odradza umieszczanie treści w Serwisie bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez Użytkownika kopii takich treści.

§ 9

 1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika.

 2. Pliki Cookies służą jedynie ułatwieniu korzystania z Serwisu.

 3. Adresy IP, z jakich korzystają Użytkownicy Serwisu są rejestrowane i mogą być udostępniane odpowiednim, uprawnionym organom państwowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie.

§ 10

 1. Użytkownik może składać do Administratora reklamacje na funkcjonowanie Serwisu pisemnie na adres Administratora lub elektronicznie na jego adres e-mail: fitplota@sfd.pl

 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni licząc od dnia jej dostarczenia na adres Administratora, jeśli reklamacja była wysłana drogą listowną lub od dnia złożenia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja.

§ 11

Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy również za pośrednictwem poczty elektronicznej: fitplota@sfd.pl

§ 12

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.07.2018

 

Gorące tematy

Dołącz do nas:

Dyskusja

To Top